ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2557 ]
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2557 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพโดย Supaluk Dechudom
: 119
: 121
: 115
: 136
: 124
: 95
: 131
: 145
: 127
: 119
: 126
: 129
: 101
: 122
: 96
: 117
: 114
: 97
: 112

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032