ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2557 ]
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2557 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพโดย Supaluk Dechudom
: 106
: 107
: 105
: 120
: 112
: 82
: 106
: 119
: 107
: 107
: 106
: 118
: 88
: 114
: 83
: 104
: 96
: 78
: 99

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032